KURULLAR
Düzenleyen Kuruluş

Güncel Tıp Derneği

Organizasyon Kurulu

Prof. Dr. Aytekin Oğuz
Prof. Dr. Abdülbaki Kumbasar
Prof. Dr. Ali Özdemir
Prof. Dr. Banu Mesçi
Prof. Dr. Mehmet Uzunlulu
Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı
Doç. Dr. Miraç Vural Keskinler
Prof. Dr. Abdullah Sonsuz

Bilimsel Kurul

Prof. Dr. Abdülbaki Kumbasar
Prof. Dr. Ahmet Engin Atay
Prof. Dr. Ali Mert
Prof. Dr. Ali Özdemir
Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş
Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu
Doç. Dr. Aslı Tufan Çinçin
Prof. Dr. Aytekin Oğuz
Prof. Dr. Banu Böyük
Prof. Dr. Banu Mesçi
Prof. Dr. Bülent Saka
Doç. Dr. Celaleddin Demircan
Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz
Prof. Dr. Elif Yorulmaz
Doç. Dr. Erman Öztürk
Prof. Dr. Esen Kasapoğlu
Prof. Dr. Esra Ataoğlu
Prof. Dr. Esra Yazar
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Demirağ
Prof. Dr. Funda Müşerref Türkmen
Prof. Dr. Gonca Tamer
Prof. Dr. Gülay Sain Güven
Prof. Dr. Gülbüz Sezgin
Prof. Dr. Gülen Hatemi
Doç. Dr. Hacer Hicran Mutlu

Doç. Dr. Hanife Şerife Aktaş
Doç. Dr. Hanife Usta Atmaca
Doç. Dr. Hicran Mutlu
Prof. Dr. Işıl Bavunoğlu
Prof. Dr. İlyas Tuncer
Prof. Dr. Kadir Demir
Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ
Prof. Dr. Mazhar Müslüm Tuna
Prof. Dr. Mehmet Akif Karan
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gökhan Gönenli
Prof. Dr. Mehmet Sargın
Prof. Dr. Mehmet Uzunlulu
Prof. Dr. Meliha Nalçacı
Doç. Dr. Meltem Sertbaş
Prof. Dr. Meral Mert
Prof. Dr. Mine Adaş
Doç. Dr. Miraç Vural Keskinler
Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci
Yrd. Doç. Dr. Musa Salmanoğlu
Prof. Dr. Mustafa Kaplan
Prof. Dr. Mustafa Nuri Yenerel
Doç. Dr. Müge Bilge
Uzm. Dr. Mürselin Güney
Prof. Dr. Nurdan Tözün
Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli

Uzm. Dr. Özge Telci Çakralı
Doç. Dr. Özgür Altun
Prof. Dr. Özlem Harmankaya Kaptanoğulları
Prof. Dr. Pınar Kadıoğlu
Prof. Dr. Pınar Soysal
Doç. Dr. Pınar Yıldız
Prof. Dr. Sabahat Alışır Ecder
Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu
Prof. Dr. Seda Sancak
Prof. Dr. Selim Nalbant
Prof. Dr. Selman Fatih Beşışık
Prof. Dr. Sema Basat Uçak
Doç. Dr. Seydhamet Akın
Doç. Dr. Sibel Serin
Doç. Dr. Şengül Aydın Yoldemir
Prof. Dr. Tevfik Ecder
Prof. Dr. Umut Safer
Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı
Doç. Dr. Yaşar Sertbaş
Prof. Dr. Yıldız Okuturlar
Prof. Dr. Yüksel Altuntaş
Prof. Dr. Zeynep Karaali