BİLDİRİ ÖZETLERİNİN GÖNDERİLMESİ

Bildiri özeti son gönderim tarihi: 07.08.2023

Kongre Düzenleme Kurulu, tüm hekimleri kongreye bildiri göndermeye davet etmektedir. Tüm bildiriler sadece online olarak kongre web sitesi (www.idk2023.org) üzerinden kabul edilecektir. Bildiri gönderimi esnasında bildiri yazım kurallarına uymayan bildiriler değerlendirilmeye alınmayacaktır. (Detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.)

 • Bildirilerinizi online olarak www.idk2023.org sitesinden gönderebilirsiniz.
 • E-mail, fax ve diğer yollarla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Online bildiri sistemi ile adım adım bildirinizin sisteme girişini yapabilirsiniz. Bildirinizi sisteme girebilmeniz için, E-posta adresinizden oluşan bir kullanıcı adı ve şifre oluşturarak sisteme kayıt olmalı ve sonra sisteme giriş yapmalısınız.
 • Bildiri gönderimi esnasında yazar kendi e-posta adresine ek olarak çalıştığı kurumdaki anabilim dalı başkanı, eğitim sorumlusu gibi ilgili kurum sorumlusunun e-posta adresini de belirlenen bölüme girmek zorundadır.
 • Bildirilerin tercih edilen sunum şekli, sözlü veya poster olarak belirtilmelidir. Olgu sunumları sadece poster olabilir.
 • Bildirilerin Türkçe olarak hazırlanması gerekmektedir.
 • Bildiri özeti başlığı büyük harflerle yazılmalıdır ve sonuna nokta konulmamalıdır.
 • Araştırmacıların sadece isimleri (akademik ünvan, Dr. Doç. vs kullanılmadan) yazılmalı, çalıştıkları kurumlar belirtilmeli ve bildiriyi sunacak araştırmacının adının altı çizilmelidir.
 • Özet paragraf arası bırakılmadan, tek aralıklı ve sola yaslanmış olarak yazılmalıdır.
 • Bildiri özetleri; Giriş, Yöntemler, Bulgular ve Sonuç alt başlıkları kullanılarak bölümlendirilmelidir. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 • İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.
 • Bildirilerde basım öncesi editöryal düzeltme yapılması söz konusu değildir. Dolayısıyla bilimsel içeriğin doğruluğu, yazım ve dilbilgisi hatalarının olmaması yazarların sorumluluğundadır.
 • Bildiride "Sonuçları toplantıda sunulacaktır" şeklinde belirsiz ifadeler kullanılmamalıdır.
 • Bildiri özeti metninin sözcük sayısı, başlık, araştırıcı isimleri ve kurumları hariç 300 sözcükten fazla olmamalıdır.
 • Bildiri özetinde 2'den fazla tablo veya şekil kullanılmamalıdır.
 • Sisteme girişi yapılan bildirilerin tamamının kontrol edildikten sonra “Sonlandırma” işleminin mutlaka yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde gönderdiğiniz bildiri sistemde tamamlanmamış olarak görünecektir.
 • Bildirinizi sonlandırdıktan sonra sistem tarafından bildirinize atanan referans numarasını ve sisteme giriş yaptığınız şifrenizi unutmamak için kaydetmenizi rica ederiz.
 • Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 7 Ağustos 2023 Saat 23:59’a kadardır. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.
 • Gönderilen bildiriler, araştırmacıların isim ve kurumları gizli tutularak Bildiri Değerlendirme Kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve bu değerlendirme sonucuna göre sözlü veya poster sunum şeklinde kabul edilecektir.
 • Sisteme girilen bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar, bildiriyi sisteme giren kişi ile yapılacaktır.
 • Bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar. Kongre kayıtları tek isme yapıldığından, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır.
 • Kabul edilen bildiriler hiçbir şekilde geri çekilemeyecektir.
 • Bilim Kurulunca kongrede sunulmak üzere seçilen bildiriler Kongre Kitabında yayınlanacaktır.

Geri Bildirim

 • Gönderilen bildiri özetleri değerlendirilecek ve bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta sistemde tanımlanan adrese gönderilecektir.
 • Bildirileriniz ile ilgili Rubikon Turizm ile iletişim kurabilirsiniz

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Arkadyas Bilişim Hiz. San. ve Tic. A.Ş.
E-posta: info@arkadyas.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.